Skip links

Giới thiệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX

Play Video

Sơ đồ tổ chức

Tầm nhìn – Sứ mệnh – Giá trị cốt lõi

Tầm nhìn

Trở thành nhân tố tích cực của nền y tế chất lượng cao Việt Nam và từng bước xây dựng vị thế trong nền y tế khu vực.

Sứ mệnh

Sản xuất, phân phối thuốc chất lượng cao, cung cấp cho mọi người dân, ở mọi nơi trên toàn quốc.

Giá trị cốt lõi

Đạo đức chính trực – Sáng tạo đột phá – Tiên phong vượt lên thách thức