Skip links

Vận chuyển thuốc

BẢO QUẢN THUỐC TRONG QUÁ TRÌNH VẬN CHUYỂN

Vimedimex cam kết không chỉ mang đến cho khách hàng một dịch vụ chất lượng Logistic theo tiêu chuẩn của Bộ y tế quy định về điều kiện bảo quản thuốc trong quá trình giao nhận, vận chuyển với sự trải nghiệm Thân thiện và Nhiệt tình, mà còn cùng khách hàng xây dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người Việt.

Thứ nhất: Đối với TTPP và nhân viên giao nhận khi tham gia quá trình vận chuyển thuốc phóng xạ phải có giấy phép tiến hành công việc bức xạ, phạm vi vận chuyển nguồn phóng xạ, người giao, người nhận, người vận chuyển thuốc phóng xạ phải có chứng chỉ an toàn bức xạ theo quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ; Nhân viên giao nhận thuốc hướng thần khi thực hiện nhiệm vụ vận chuyển phải mang theo văn bản giao nhiệm vụ của Giám đốc TTPP, giấy tờ tùy thân hợp lệ, Hóa đơn GTGT điện tử hoặc phiếu xuất kho kiêm chứng từ vận chuyển điện tử.

Thứ hai: Đối với giao nhận, vận chuyển thuốc phải kiểm soát đặc biệt khi tiến hành giao, nhận phải có Biên bản giao nhận, người giao, người nhận thuốc phải tiến hành kiểm tra đối chiếu tên thuốc, hoạt chất, hàm lượng, số lượng, số lô sản xuất, hạn dùng, chất lượng thuốc, về mặt cảm quan, phải ký và ghi rõ họ tên vào Phiếu xuất kho kiêm chứng từ vận chuyển điện tử.

Thứ ba: Điều kiện bảo quản thuốc trong quá trình vận chuyển. Điều kiện bảo quản phải là điều kiện ghi trên nhãn thuốc, có nghĩa là điều kiện bảo quản bình thường được bảo quản trong điều kiện khô, thoáng, nhiệt độ từ 15–25oC hoặc tùy thuộc vào điều kiện khí hậu, nhiệt độ có thể lên đến 30oC. Phải tránh ánh sáng trực tiếp gay gắt, mùi từ bên ngoài vào và các dấu hiệu ô nhiễm khác. Trường hợp trên nhãn không ghi rõ điều kiện bảo quản, thì bảo quản ở điều kiện bình thường, độ ẩm tương đối không quá 70%.

Leave a comment